nacestach.wz.cz

  hory . cestování . horolezectví . fotografie


  Hlavní menu
Hlavní stránka
Seznam rubrik
Download
Weblinks
Ankety
TOP 15

Roz?írené vyhledávání

  Seznam rubrik
mínus Alpy
mínus Informace na cesty
mínus Korsika
mínus Ly?ování
mínus Norsko
mínus Zdraví na cestách

  Fotogalerie

Korsika 2002

Vysoké Taury 2001


  Vyhledávání  KontaktICQ - 253505941

Odkaz na tyto stránky

pou?ijte tento gif

Copyright © Filip Zelníček 2004 - 2005


Desatero na cesty
Vydáno dne 06. 08. 2004 (1481 přečtení)

Základní doporučení pro cesty do zahraničí

1) Před odjezdem se informujte. Před odjezdem se pokuste získat co nejvíce informací o podmínkách cestování do konkrétní země, tamních zvlá?tnostech, rizicích a zemi jako takové celkově. Nejpřesněj?í a nejaktuálněj?í informace Vám poskytne zastupitelský úřad daného státu. Seznam zastupitelských úřadů cizích zemí akreditovaných pro Českou republiku naleznete rovně? na webové stránce MZV. Jako prvotní vodítko jsme pro Vás shromá?dili orientační informace k téměř dvěma stovkám států. S ohledem na časté změny je nutné si jejich platnost bezprostředně před cestou ověřit na příslu?ném zastupitelském úřadě té které země.

2) Buďte ve spojení s kontaktní osobou. O itineráři své cesty doporučujeme informovat osobu Vám blízkou, ?ijící nejlépe v ČR. Dohodněte s ní termíny, ve kterých budete o sobě podávat zprávy a mo?nost okam?itého kontaktu v případě nouze. Informace o této osobě mů?ete zapsat i do svého cestovního pasu. V případě cesty s vy??í mírou rizik (exotické země, individuální turistika apod.) doporučujeme rovně? informovat o programu své cesty příslu?ný český zastupitelský úřad.

3) Cestujte ve skupině a přes den. V rizikových oblastech se pokuste cestovat v?dy ve skupině, která by měla čítat alespoň 3 osoby. Pokud to okolnosti dovolují, nerozdělujte se. Není-li to nutné, necestujte v noci a zásadně respektujte místní předpisy a zvyklosti.

4) Chraňte své doklady a cenné předměty. Zvý?enou pozornost věnujte ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů. V případě ztráty, odcizení nebo znehodnocení cestovního pasu je nutno se dostavit na český zastupitelský úřad za účelem vystavení náhradního cestovního dokladu.

5) Před odjezdem se pojistěte. Zcela nezbytné je sjednání poji?tění úhrady léčebných výloh pro pobyt v zahraničí. Bez poji?tění nedoporučujeme vůbec vycestovat. S obsahem pojistné smlouvy se důkladně seznamte. Současně se informujte, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče. Tyto informace Vám sdělí Ministerstvo zdravotnictví ČR, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, tel. 02/2497 1111, internet: www.mzcr.cz.

6) Dodr?ujte místní zákony a předpisy. Ke vstupu na území cizího státu není právní nárok. Je dobré vědět, ?e příslu?né imigrační úřady mohou odepřít vstup i v případě, ?e cestující je vybaven příslu?ným druhem víza. Vstupem na území cizího státu podléháte jeho jurisdikci a v případě poru?ení místního právního řádu Vám mů?e být ulo?ena sankce dle místních předpisů, která mů?e být značně odli?ná od postihu v České republice.

7) V nouzi se obra?te na zastupitelský úřad ČR V případě nouze se mů?ete se ?ádostí o pomoc obrátit na příslu?ný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsa?en na internetové stránce MZV. Spojení na zastupitelské úřady v zemích, do nich? hodláte cestovat, si doporučujeme obstarat je?tě před vycestováním z ČR a pova?ujeme za účelné je v?dy mít při sobě.

8) Zkontrolujte si doklady k řízení. K řízení motorového vozidla v zahraničí je obecně třeba český, případně mezinárodní řidičský průkaz, osvědčení o technickém průkazu vozidla, zelená karta a u zapůjčeného vozidla notářsky ověřený dopis o zapůjčení vozidla opatřený překladem. Doporučuje se rovně? sjednání havarijního poji?tění vozidla.

9) Dodr?ujte celní předpisy. Respektujte předpisy upravující dovoz či vývoz některých předmětů (např. kamenů, mincí, zbraní, staro?itností, léčiv a předmětů vy??í hodnoty obecně). Poru?ení místních předpisů bývají přísně sankcionována, výjimkou není ani velmi vysoká pokuta či trest odnětí svobody. Při nákupech vy?adujte a uschovávejte pokladní stvrzenky pro případ kontroly.

10) Dodr?ujte podmínky přepravy zvířat. Pro cestování s domácími zvířaty se obvykle vy?aduje mezinárodní očkovací průkaz či platné veterinární potvrzení. V některých zemích jsou podmínky dovozu a vývozu zvířat a rostlin podrobně stanoveny a je nezbytné je striktně dodr?ovat.Autor: Filip | Komentáře: 1 | Přidat komentář | Informační e-mail Vytisknout článek | Zdroj: www.mzv.cz

  Krátce

23.01.2006: Příběh se ??astným koncem
Zimní hory jsou plné nástrah! Své u? o tom ví nejeden outdoorák. Autentickou výpověď zbloudilého ly?aře (a vodáka) nyní přiná?í HYDROmagazin.cz.

23.01.2006: Kanin
Po dlouhé době přidán popis výstupu na Kanin v Julských alpách


  U?itečné linky


  Anketa
Jaké pou?íváte membránové oblečení (bunda, kalhoty)?

Gore-Tex
804  (804 hl.)
Gore-Tex XCR
799  (799 hl.)
Gelanots
786  (786 hl.)
Kombinace Gore-Tex a Gelanots
717  (717 hl.)
Jinná
756  (756 hl.)
Nepou?ívám
707  (707 hl.)

Celkem hlasovalo: 4569Online Game

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS